tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The biggest thing ever!!!
She has the massivist love bubbles ever!!!
viết bởi Me Chloe 08 Tháng chín, 2006

Words related to massivist

big enormous huge large massive