tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A very nasty woman; the mother of all nasty women. A woman of questionable ethics.
That masterbitch got me kicked out of the theater.
viết bởi travelmop 09 Tháng hai, 2010