tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
materbun: A hot sticky vagina
o man i know she has such a materbun
viết bởi mike p-zel??? 06 Tháng một, 2008

Words related to materbun

cole vagina hot nigger sexy sticky sweat
 
2.
materbun: hot sticky vagina
dianne had the sweatyest materbun friday
viết bởi mike ocslong 06 Tháng một, 2008