tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
The young Jew.
Dude that guy is such a Maxson.
viết bởi Weston Douglas Jones 12 Tháng mười một, 2013