tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a hot girl working in a fast food outlet
that girl that sold me my milkshake - definate mc-minge
viết bởi the fabulous hoad 15 Tháng tư, 2008

Words related to mc-minge

fast food mcdonalds minge vagina women