tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Just another way people say "Mcdonalds"
I'm going to get a Big Mac at Mcdoodilebops later
viết bởi bope 16 Tháng năm, 2011