tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Mc Chicken with shit on it.
I left a nasty McDooDoo on my friends doorstep.
viết bởi Chubs 55 17 Tháng mười một, 2006

Words related to mcdoodoo

balla mcdonalds mcdummy mcnegro reginator