tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
from "me cago de risa" in spanish meaning "i am laughing so hard i shit myself"
bob: no mames that is soo funny!!
jose: i know! mcdr!
viết bởi Maribel Viscarra 28 Tháng sáu, 2008

Words related to mcdr

lol crap hahaha jajaja lmao mscdr omg rofl shit
 
2.
it's LMAO but in region 4. MCDR = me cago de risa.
jajajajjaa, mcdr.
viết bởi pablokenfold 02 Tháng mười hai, 2009