tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a shiny penis
OMG Melissa, did you see that mcgurkle?
viết bởi leshen 27 Tháng một, 2011