tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
sexy animal who loves "the davis"
wow she is one mcgurn!!!
viết bởi anonomous 04 Tháng mười một, 2003