tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Someone who is extremely chill
Man that guy is mcmill
viết bởi McMill 11 Tháng tám, 2009