Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
to lick your nuts simoultaneously or to if ur a chick to lick ur pet erkin.
licking ur nuts and/or like saying "man I had a good mcmonkian last nite".
viết bởi 2 nicks 05 Tháng năm, 2006
1 0

Words related to mcmonkian:

erkin licking nuts nutsack pretzel