Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là alabama hot pocket:
 
1.
a person who is a mormon, replacing their last name
wow look! its nick mcmormon!
viết bởi whatever12343 09 Tháng năm, 2009
3 2

Words related to mcmormon:

mormon mormon person nick religion wierd