tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a dying dynasty currently on its seventh generation of bay area californians
martha, pat, dan, jeff, jane, ramsay, adair, mary, john, natalie, erin
viết bởi t-dizzle 06 Tháng một, 2005