tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
the faggot who suck off tammy last night
man i jus owned mcnublet on this website
viết bởi mcnublets brother 19 Tháng tám, 2003