tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who lives in upstate ny and ate 20 mcnugs on a washington d.c trip
Mcnugarooski, Nugget, Nugger
viết bởi Mcnug Wood 21 Tháng chín, 2003