tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:
 
1.
Spanish for:
I like to eat pussy!!!1!
viết bởi Hellsing 04 Tháng mười một, 2003