tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A shortened Serbian phrase for a "mean ol' bitch."
Josh is such a meanovich!
viết bởi dragon075 05 Tháng tám, 2012