tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
An utter pile of shit, usually a gun, that a Frenchie considers utterly brilliant
Frenchie: HON HON HON THE FN-FAL IS THE MEANEST GUN ON THE BATTLEFIELD
Britishman: Meanset*
viết bởi Liquid Light 28 Tháng chín, 2013