tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
something greater than or less than -a quantity having more or less than a zero capacity
that lauren certainly has got a measurable lot!!

hey bill, whats' hap nun? -not a measurable lot!!
viết bởi michael foolsley 01 Tháng hai, 2010