tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
another common name for a male penis
He tried to pork Judy with his meat spork.
viết bởi Kris 10 Tháng tám, 2004