sounds like pussy to me.
i slid my meat into her meatspace and nearly crushed her cervix.
viết bởi turner 24 Tháng hai, 2005
What the virtual is to cyberspace, the flesh and blood is to meatspace.
I dare you to say "pwned" in meatspace.
viết bởi lemonkey 12 Tháng mười một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×