tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Someone who gives head
Allie is such a meatwetter
viết bởi Sexy 31 Tháng ba, 2005