tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Majestic person that doesn't like to play bar games
That girl is a medearis.
viết bởi shuharnm 08 Tháng mười một, 2013