tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Man who has a large penis head proportunatly to the rest of the penis.
Damn mike had a mederhead
viết bởi Rommel 21 Tháng năm, 2004