tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
a place from where medicines are dispensed.
The hospital has only one mediciary.
viết bởi uttam maharjan 27 Tháng mười, 2013