tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
best guy in Mehlville High & a really awsome dude.
Man, Mefail Hasanovic is awsome!
viết bởi GAGAGAGA140 12 Tháng năm, 2011