tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
n. literally, a person who pees with incredible velocity
adj. another word for idyllic, or perfect
Yo dude that weed was mega pissah yo.
viết bởi madfewqgqhrgreq 04 Tháng mười một, 2012