tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A +34 uber fighter pilot.
Oh noes! Shot down by megoblks again :(
viết bởi teh 09 Tháng một, 2005