tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a girl named megan who is a tater tot
Wow megtot is so funny
viết bởi nicole1764 08 Tháng mười, 2013