tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
limited; not free; forced to;
I just ate meat. Can not drink milk now.
I am megudar
viết bởi Zervason 15 Tháng ba, 2005