tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Brian Groves
Brian's fucking simian. He's like, meguilla and shit! Huh,huh,huh! Hand me a beer fucker!
viết bởi bill-muthafuckin green, bitch! 06 Tháng chín, 2003