tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
adjective; to express "meh" and disgust
Luna tries not to show her megust face
viết bởi dvdiva 22 Tháng tư, 2011