tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Meaning love, used much by filipinos that speak english buh want to keep the nationallity runnin on
Stephani: I need to go
Me: aight then, much mehal, peace
viết bởi Matt 14 Tháng tư, 2005