tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
man, iono
man, i dunno,
man, i don't know
man, i do not know
1: hey, what's up?
2: mehiono, u?
3: meh...iono...nm
4: coo
viết bởi brantan 02 Tháng ba, 2004

Words related to mehiono

iono