tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Means not good enough to be okay.
The food at the restaurant was mehish
viết bởi Kayla 21 Tháng tư, 2004