tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
turm used to replace "you got served."
You got melafied bitches
viết bởi Pat Duffy 28 Tháng tám, 2004