tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a loyal companion, opinionated ,stick to your guns
meleta sticks stick to her guns
meleta will go off!
viết bởi Gazzman 24 Tháng tư, 2008