tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
29.
It means boob in Turkish...
I don't really think I can give much of an example for that...
viết bởi Turkish Delight 07 Tháng tư, 2005
 
30.
A community of free spirits.
"Welcome onto memes."
viết bởi kulturkampf 03 Tháng chín, 2003