Top Definition
(n.) the ability to recall "old" internet memes
Guy 1- "You ever drink Bailey's from a shoe?"
Guy 2- "Piss off Old Gregg!"
Guy 1- "Nice meme-ory, dude. Most kids these days haven't seen that shit."
viết bởi Da Sperminator 22 Tháng một, 2011
A meme remembered from the past; a recollection of memes.
Seeing the sad man sitting on the bench brings back so many memeories of sad Keanu Reeves.
viết bởi PoolHoney 25 Tháng chín, 2013
Old, predominantly defunct Memes fleetingly resurrected in modern day conversation.
"The moment the T-Rex reappears and starts chasing the car gives me chills to this day."

"It wasn't chasing the car, it was running from Chuck Norris."

"Ah, memeories."
viết bởi rianwudkok 30 Tháng ba, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×