tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
A drama queen's version of a "serious" crisis.
The sorority girl had a mascara memergency.
viết bởi dos divas 29 Tháng bảy, 2009