Top Definition
Unable to communicate anything other than memes.
Memetard: In Soviet Russia, cheezburger wants you!
Response: Don't be such a memetard.
#memetarded #memetardation #meme #lolspeak #gnib #russian reversal #surprise bear
viết bởi Jevanyn 06 Tháng tám, 2009
(1) A person who thinks their meme is funny, but they fail epically.

(2) Someone who posts memes all day just to get thumbs up.

(3) Someone who comments "FIRST" on a meme.
Memetard: heh, hehe, this meme is gunna be sooo funny.. *snort snort*

"An apple within an apple.. appception."

Average Memebase Troll: wtf is this?
#memetard #meme #tard #memes #memebase
viết bởi Butterfinger211 04 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×