Top Definition
Unable to communicate anything other than memes.
Memetard: In Soviet Russia, cheezburger wants you!
Response: Don't be such a memetard.
viết bởi Jevanyn 06 Tháng tám, 2009
(1) A person who thinks their meme is funny, but they fail epically.

(2) Someone who posts memes all day just to get thumbs up.

(3) Someone who comments "FIRST" on a meme.
Memetard: heh, hehe, this meme is gunna be sooo funny.. *snort snort*

"An apple within an apple.. appception."

Average Memebase Troll: wtf is this?
viết bởi Butterfinger211 04 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×