Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A gay penis.

Men+vagina=mengina
Xandir, your family deserves to know that you love mengina
viết bởi Seanyboy from cancun 30 Tháng tám, 2007
10 5

Words related to mengina:

gay men penis vagina