tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A gay penis.

Men+vagina=mengina
Xandir, your family deserves to know that you love mengina
viết bởi Seanyboy from cancun 30 Tháng tám, 2007

Words related to mengina

gay men penis vagina