Top Definition
1. Person who likes to complain a lot
2. proverbial: "has no friends"
see also murkenary
1. "Forgive me for being a merkenaarie about it, but I slept really bad last night"
2. "I haven't talked to any real person in seven days... I'm a total merkenaarie"
viết bởi Anonymous 06 Tháng tư, 2003
really really likes to complain ... a LOT
aarrgh. stupid sun always shining on ME when it's my day. Can't i shine on the other three quart of the day when i sleep?
viết bởi unknown 06 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×