tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
One who is admin abused
After the admin slapped him 15 times, he was branded a Merkilo.
viết bởi Guan Yu 30 Tháng một, 2005