a merkin is a super charged muggle with extreme intellect and no common sense.
Harry! that Merkin almost found out we were wizards!

Good thing he believed me when I said I was Chris Angel.
#magic #harry #potter #wizard #merken
viết bởi skankyk 26 Tháng tư, 2011
adjective Not to be confused with the original merkin, (pubic wig) but rather an up-coming Australian slang which can be replaced for vulgar slang such as; 'geek', 'nerd' or 'weener'
'Look at that little merkin skipping along the street.'
#merken #murkin #murkun #merkun #mirkin
viết bởi zandzy 21 Tháng tám, 2009
An American.
I'm afraid of merkins.
#american #nationality #usa #america #nation #wig
viết bởi U-Tard 30 Tháng mười hai, 2008
A pubic wig for those of the female persuasion.
Belinda, having undergone chemotherapy for the past couple months, resorted to wearing a merkin.
viết bởi Huh? 04 Tháng mười hai, 2003
Friends of George W. Bush. A few merkins wear pubic wigs.
My fellow 'merkins, Let's Roll.
viết bởi mandingoe 19 Tháng tư, 2004
a group of guinea pigs
there goes a merkin of guinea pigs
#pigs #group #pet #troop #rank
viết bởi kloppers 03 Tháng ba, 2007
A Cigarette Lighter, Used to light cigarettes.
Set us that merkin, will you?
#lighter #match #cigarette #woodcraft #flame
viết bởi DrummerJonny 12 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×