a merkin is a super charged muggle with extreme intellect and no common sense.
Harry! that Merkin almost found out we were wizards!

Good thing he believed me when I said I was Chris Angel.
viết bởi skankyk 26 Tháng tư, 2011
adjective Not to be confused with the original merkin, (pubic wig) but rather an up-coming Australian slang which can be replaced for vulgar slang such as; 'geek', 'nerd' or 'weener'
'Look at that little merkin skipping along the street.'
viết bởi zandzy 21 Tháng tám, 2009
An American.
I'm afraid of merkins.
viết bởi U-Tard 30 Tháng mười hai, 2008
A pubic wig for those of the female persuasion.
Belinda, having undergone chemotherapy for the past couple months, resorted to wearing a merkin.
viết bởi Huh? 04 Tháng mười hai, 2003
Friends of George W. Bush. A few merkins wear pubic wigs.
My fellow 'merkins, Let's Roll.
viết bởi mandingoe 19 Tháng tư, 2004
a group of guinea pigs
there goes a merkin of guinea pigs
viết bởi kloppers 03 Tháng ba, 2007
A Cigarette Lighter, Used to light cigarettes.
Set us that merkin, will you?
viết bởi DrummerJonny 12 Tháng tám, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×