Top Definition
an extension of the word "merked" or to "merk" someone. except in a cooler manner :)
"no blad you have been merkled!"
viết bởi jDOT! 21 Tháng một, 2009
Another word for being wasted on alcohol or drugs.
Fam I was merkled at that point.
viết bởi Judged_differently 13 Tháng hai, 2011
to impose efficient, teutonic, christian conservative political policies through a bicameral, federal legislature.
yo, he angela merkled it!
viết bởi pimasecede 03 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×