Top Definition
an extension of the word "merked" or to "merk" someone. except in a cooler manner :)
"no blad you have been merkled!"
#merk #merkage #merker #merked #merkoon
viết bởi jDOT! 21 Tháng một, 2009
Another word for being wasted on alcohol or drugs.
Fam I was merkled at that point.
#wasted #merked #merkle #merkeld #finished
viết bởi Judged_differently 13 Tháng hai, 2011
to impose efficient, teutonic, christian conservative political policies through a bicameral, federal legislature.
yo, he angela merkled it!
#merk #merkalised #merking #sar-ko-sayed #chigga.
viết bởi pimasecede 03 Tháng năm, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×