Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
A vehicle that is used for shootings, usually gang related. Often has very dark tint.
Niggas got some 5% tint all around, straight up merkmobile.
viết bởi Beau Geezy 02 Tháng sáu, 2009
7 0

Words related to merkmobile:

5% tint drive-by merk mirkmobile murkmobile shooting