tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The use of text messaging to send Christmas greetings.
Bob: Hey Sheri, who is blowing up your phone over there?
Sheri: Everyone sending me Merry Textmas's
viết bởi Sheri Poston 26 Tháng mười hai, 2007