tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Catalan for bitch
your girlfriend is a meuca! I saw her yesterday night with another guy.
viết bởi vinga 25 Tháng mười một, 2010